Nawigacja: Informacja dla użytkowników urządzeń technicznych dozorowanych przez UDT (ciśnieniowych, niskociśnieniowych, bezciśnieniowych).

Informacja dla użytkowników urządzeń technicznych dozorowanych przez UDT (ciśnieniowych, niskociśnieniowych, bezciśnieniowych).

Bezinwazyjne badanie zbiorników (ciśnieniowych, niskociśnieniowych, bezciśnieniowych), rurociągów Emisją Akustyczną (AT) – bez opróżniania, bez wyłączania z eksploatacji, bez demontażu całej warstwy termoizolacyjnej. Badanie wykonywane jest na eksploatowanym obiekcie z wykorzystaniem magazynowanego medium. Nie występuje potrzeba opróżniania, rozładunku oraz utylizacji magazynowanego medium w ramach badań diagnostycznych również badań okresowych UDT metodą Emisji Akustycznej wg. koncepcji opracowanej przez AED Polska Sp. z o. o..

– Badania stalowych, spawanych lub bezszwowych zbiorników przenośnych (butli),

– Badania urządzeń ciśnieniowych oraz osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego,

– Badania prostych zbiorników ciśnieniowych,

– Badania typu zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych (stalowych, kompozytowych,

tytanowych, betonowych, żelbetowych)

– Badania den oraz ścianek zbiorników wielkogabarytowych do magazynowania materiałów ciekłych

zapalnych, trujących lub żrących,

– Badania okresowe UDT zbiorników ciśnieniowych, niskociśnieniowych, bezciśnieniowych (próba ciśnieniowa, rewizja
wewnętrzna)
metodą Emisji Akustycznej,

– Badania transportowych urządzeń ciśnieniowych,

– Próby szczelności spoin metodą Emisji Akustycznej,

– Próby szczelności ścianek obiektu metodą Emisji Akustycznej,

– Próby ciśnieniowe hydrauliczne i pneumatyczne urządzeń ciśnieniowych metodą Emisji Akustycznej,

– Próby szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych z wykorzystaniem medium

zasadniczego,

– Weryfikacja oraz ocena stanu technicznego,

– Badania pod kątem detekcji korozji, nieciągłości materiału, pęknięć oraz mikropęknięć, delaminacji,

rozwarstwień, deformacji plastycznej oraz innych wad lub defektów.

Dzięki rekomendowanym przez AED Polska Sp. z o. o. technikom badawczym NDT istnieje możliwość znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzeń technicznych, skrócenia do minimum czasu badań diagnostycznych przy jednoczesnej redukcji kosztów które ponosi Zleceniodawca.

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001