Nawigacja: Badanie „ET”

Badanie „ET”

Metoda prądów wirowych

Jest to metoda należąca do metod „badań powierzchniowych”. Metodę prądów wirowych stosuje się w obiektach przewodzących prąd elektryczny. Badanie polega na umieszczeniu obiektu w obszarze działania zmiennego w czasie pola magnetycznego, które jest wytwarzane przez przetwornik indukcyjny. Amplituda i faza sygnałów z przetwornika zawiera informację o występowaniu nieciągłości obiektu. Metodą tą można też wykrywać zmianę składu materiału oraz struktury obiektu.

Główne dziedziny zastosowań:

– Rurki wymienników ciepła: skraplaczy pary, chłodnice oleju, w elektrowniach atomowych i konwencjonalnych

– Przemysł chemiczny, petrochemiczny

– Urządzenia klimatyzacji

– Wały wirników

– Detale silników lotniczych

– Wężownice

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001