Nawigacja: Badanie „MT”

Badanie „MT”

Metoda magnetyczna – „MT”

Metoda ta polega na wzbudzaniu w badanych obiektach pola magnetycznego i poszukiwaniu nad powierzchnią obiektu lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia. Takie lokalne pola magnetyczne powstają w wyniku występowania niezgodności w materiale, np. pęknięć. Badaniami magnetycznymi wykrywa się nieciągłości powierzchniowe lub podpowierzchniowe do ok. 3mm. Zaletą tej metody jest duża szybkość wykonywanego badania oraz natychmiastowy wynik. Metodę magnetyczną stosuje się tylko w materiałach ferromagnetycznych.

Główne dziedziny zastosowań:

– Połączenia spawane

– Części samochodowe, np. półosie, korbowody, wały korbowe, zwrotnice osi przedniej, elementy skrzyni biegów

– Odpowiedzialne części o skomplikowanych kształtach, np. wały śrubowe, wały korbowe silników spalinowych

– Liny kolejek i wyciągów górskich, wyciągów górniczych

– Odlewy

– Przekładnie zębate sworznie, obiekty gwintowe, elementy zbrojenia szybów górniczych, elementy układów hamulcowych, elementy urządzeń wyciągnikowych


Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001