Nawigacja: Badanie „UT”

Badanie „UT”

Metoda badań Ultradźwiękami

Badania ultradźwiękowe są metodą badań nieniszczących opartą na użyciu fal ultradźwiękowych w celu wykrycia wewnętrznych wad materiału, pęknięcia,
zawalcowania, rozwarstwienia, porowatości, nieszczelności na wskroś i inne
nieciągłości wewnątrz elementów, pomiaru grubości czy wykrycia korozji.

Badania ultradźwiękowe – polegają na wytwarzaniu i detekcji fal sprężystych o takich natężeniach, które nie niszczą struktury ośrodka za ich pomocą badanego, mierzonego, kontrolowanego. Rozumieć przez to należy zastosowanie ultradźwięków: do badań strukturalnych, w diagnostyce materiałowej, technicznej oraz do sterowania procesami technologicznymi, w hydrolokacji i innych. W tych zastosowaniach wykorzystuje się zarówno sygnały ultradźwiękowe ciągłe, jak i impulsowe o różnych charakterystykach częstotliwościowo- czasowych odpowiednio dobranych do sposobu wykorzystania i rodzaju materiału badanego.

Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal ultradźwiękowych (częstotliwości większej od 20 kHz) w badanym obiekcie. Polega na generowaniu fal mechanicznych. W metodzie echa obserwuje się odpowiedź zwrotną sygnału, tj. czas przejścia fali i jej amplitudę. Obecność wady w materiale sygnalizuje dodatkowy impuls odbicia od niej. W metodzie przepuszczania obecność wady sygnalizuje osłabienie lub całkowity zanik impulsu wyjścia sygnału. Metoda TOFD bazuje na obserwacji zmiany fazy i czasu przejścia dla fal dyfrakcyjnych powstających na krawędziach nieciągłości.
Badania ultradźwiękowe umożliwia nam na dokładne zlokalizowanie przestrzenne wady w materiale oraz określenie rodzaju nieciągłości.

Główne dziedziny zastosowań:

– Połączenia spawane

– Szyny kolejowe i tramwajowe

– Podzespoły do samolotów, w tym kompozyty

– Części maszyn: wały wirników, osie zestawów kołowych, wieńce kół, elementy silników (korbowody, zawory), części statków

– Łopatki turbin i sprężarek

– Wyroby ceramiczne (np. izolatory)

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001