• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Strona główna

Emisja Akustyczna AED Polska - Witamy na stronie AED Polska

Acoustic Emission Diagnostic Sp. z o. o. (Emisja Akustyczna AED Polska) jest firmą powstałą w 2005 roku, specjalizującą się w badaniach diagnostycznych obiektów z wykorzystaniem Emisji Akustycznej "AE". Metoda  "AE" zaliczana jest do badań nieniszczących oraz w pełni bezinwazyjnych - NDT (Non Destructive Testing). Analizowane zjawisko występowania źródeł emisji akustycznej

                                    "AE" w materiałach pozwala na pełną weryfikację stanu technicznego obiektu bez konieczności wyłączania go z bieżącej eksploatacji.

Celem nadrzędnym związanym utworzeniem spółki oraz jej późniejszym funkcjonowaniem, było rozwiązywanie złożonych problemów eksploatatorów urządzeń technicznych, którzy ze względu na ich przeznaczenie, złożoność obiektu jak również i koszty zamierzali w sposób efektywny i jednoznaczny zapoznać się ze stanem technicznym obiektu, którym zarządzają.

Wieloletnie doświadczenie grona naszych specjalistów pozwoliło na stworzenie firmy będącej liderem w badaniach dniagnostycznych z wykorzystaniem zjawiska Emisji Akustycznej "AE". Nie bez powodu stale podnosimy nasze kwalifikacje mając na uwadze sprostanie najsurowszym wymaganiom stawionym przez międzynarodowe przepisy oraz Klientów. Od samego początku wyznajemy zasadę: "TWOJE BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM".  Przekonaj się że badanie diagnostyczne przeprowadzone przez specjalistów AED Polska Sp. z o. o. nakreśli nowe standardy w zakresie diagnostyki technicznej

                                                                                                                                                                 Z  poważaniem

                                                                                                                                                                    Andrzej Kaźmierczak                                                                                                                                             Prezes Zarządu Spółki AED Polska  

Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001