• strona główna
 • e-mail
 • mapa strony

Nawigacja: Usługi

Usługi dedykowane - AED Polska

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. rekomenduje zastosowanie badań diagnostycznych do następujących typów obiektów technicznych. Niezaleznie każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie, a metoda badań oraz cykl badawczy oparty jest o systematyczne konsultacje z Inwestorem. Podstawowym atutem zastosowania metody "AE" oraz zaangażowania specjalistów AED Polska Sp. z o. o. jest to że nie musisz wstrzymywać funkcjonowania lub ograniczać wykorzystania badanego obiektu - wszelkie czynności przygotowawcze oraz zasadnicze towarzyszące bezpośredniemu badaniu wykoanmy na pracującym urządzeniu. Dzięki temu nie musisz opróżniać, ani przygotowywać obiektu do badań co pozytywnie wpływa również na ekonomię całego przedsięwzięcia diagnostycznego oraz funkcjonalnego.

Podstawowe obiekty badań nieniszczących "AE":

 • Badania diagnostyczne rurociągów (wodociągi, gazociągi, naftociągi),
 • Badania diagnostyczne urządzeń dozorowanych i niedozorowanych (UDT),
 • Badania diagnostyczne zbiorników nisko i wysokociśnieniowych,
 • Badania diagnostyczne zbiorników wielkogabarytowych (magazynowych),
 • Badania diagnostyczne aparatury chemicznej (systemy hydrokrakingowe, infrastruktura techniczna),
 • Badania diagnostyczne urządzeń dźwigowych (suwnice, żurawie, wieże wiertnicze, słupy energetyczne),  
 • Badania diagnostyczne urządzeń grzewczych (kotły, zbiorniki, wężownice),                                               
 • Badania diagnostyczne konstrukcji stalowych (mosty, słupy, podpory, zwieńczenia, wyciągi, dalby, obrzeżyny, ramy wózków kolejowych, cysterny),
 • Badanie diagnostyczne konstrukcji betonowych (słupy, stropy, ściany, systemy wielopoziomowe, rezerwuary, dennice),
 • Badania diagnostyczne konstrukcji żelbetonowych (mosty, tunele, studzienki, struno-betony, zapory, tamy wodne),
 • Badania diagnostyczne elementów nośnych oraz poszyć statków, okrętów  podwodnych, samolotów,
 • Badania diagnostyczne konstrukcji wykonanych z metali ferromagnetycznych (tytan),
 • Badania diagnostyczne połączeń spawanych,
 • Badania szczelności urządzeń technicznych,
 • Badania urządzeń oraz infrastruktury technicznej podwodnej (podpory, dalby, rurociągi tip.)

 

Jeżeli powyżej nie przedstawiono zastosowania badań "AE" do  znanego Ci  obiektu nie oznacza  to że  nie mamy możliwości zbadania go, proponujemy skonsultowanie teamtu  z naszymi specjalistami  którzy pomogą  znaleźć optymalne rozwiązanie specjalnie dla Ciebie które wykorzystają na znanym Ci obiekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001