• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości >> Uznanie FSB

Uznanie FSB

Uznanie - Licencja Federalnej Służby Bezpieczeństwa - Federacja RosyjskaElementy wchodzące w skład systemów "BARIERA" oraz "RADIOŚCIANA" otrzymały najwyższą ocenę jednostek naukowo-technicznych Federalnej Służby Bezpieczeństwa - Federacji Rosyjskiej. Jest to bezpośredni wyraz najwyższego uznania dla systemów które AED Polska Sp. z o. o. rekomenduje i oferuje w niezmienionej formie Państwu już dzisiaj z przeznaczeniem i na potrzeby rynku cywilnego. Innowacyjne Systemy Ukrytej Ochrony Obiektów otrzymały pozytywne opinie oraz świadectwa już na początku roku 2006, dzięki czemu bez ograniczeń mogą być wykorzystywane w strukturach siłowych (zbrojeniowych) jak również cywilnych. Dzięki najnowszym technologiom zastosowanym w produkcji systemu "BARIERA" oraz "RADIOŚCIANA" możemy w pełni świadomie oraz z pełną odpowiedzialnością stosować je w każdych warunkach atmosferycznych, terenowych oraz wszystkich regionach świata.
Proponowane przez AED Polska Sp. z o. o. systemy ochrony i monitoringu ukrytego dzięki powyższemu uznaniu są najwyżej oceniane i polecane do ochrony obiektów Państwowych o przeznaczeniu strategicznym tj. lotniska, bazy wojskowe, bazy paliwowe, strefy nadgraniczne i graniczne, strefy zasobów nienaruszalnych, elektrownie atomowe, strefy specjalnego przeznaczenia, porty itp.
                                                          

Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001