• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości >> Certyfikat CBT

Certyfikat CBT


Certyfikacja Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, Krajowego Forum Konsultacyjnego z Zakresu Urządzeń Ciśnieniowych

     Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. realizuąc od samego początku swojego istnienia politykę jakości oraz strategię poprawy bezpieczeństwa technicznego urządzeń oraz infrastruktury parków przemysłowych od roku 2008, uczestniczy i aktywnie wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą grono specjalistów technicznych utrzymania ruchu i wytwurców w tym słuchaczy Centrum Bezpieczeństwa Technicznego.

     W ramach cyklicznych spotkań grup
Krajowego Forum Konsultacyjnego z Zakresu Urządzeń Ciśnieniowych (CBT) aktywnie uczestniczymy w pracach nad efektywnym podnoszeniem bezpieczeństwa urządzeń techniczych - również tych pozostających pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

      
Dzięki dotychczasowym osiągnięciom badawczym bezpośrednio wypływającym na wymierną poprawie bezpieczeństwa użytkowania Państwa obiektów firma AED Polska Sp. z o. o. mam satysfakcję z wdrażanych rozwiązań technicznych a świadomość tego motywuje nas do dlaszych działań podnoszących współczynnik bezpieczeństwa.Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001