• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Strona główna

Emisja Akustyczna AED Polska - Witamy na stronie AED Polska

Acoustic Emission Diagnostic Sp. z o. o. (Emisja Akustyczna AED Polska) jest firmą powstałą w 2005 roku, specjalizującą się w badaniach diagnostycznych obiektów z wykorzystaniem Emisji Akustycznej "AE". Metoda  "AE" zaliczana jest do badań nieniszczących oraz w pełni bezinwazyjnych - NDT (Non Destructive Testing). Analizowane zjawisko występowania źródeł emisji akustycznej

                                    "AE" w materiałach pozwala na pełną weryfikację stanu technicznego obiektu bez konieczności wyłączania go z bieżącej eksploatacji.

Celem nadrzędnym związanym utworzeniem spółki oraz jej późniejszym funkcjonowaniem, było rozwiązywanie złożonych problemów eksploatatorów urządzeń technicznych, którzy ze względu na ich przeznaczenie, złożoność obiektu jak również i koszty zamierzali w sposób efektywny i jednoznaczny zapoznać się ze stanem technicznym obiektu, którym zarządzają.

Wieloletnie doświadczenie grona naszych specjalistów pozwoliło na stworzenie firmy będącej liderem w badaniach dniagnostycznych z wykorzystaniem zjawiska Emisji Akustycznej "AE". Nie bez powodu stale podnosimy nasze kwalifikacje mając na uwadze sprostanie najsurowszym wymaganiom stawionym przez międzynarodowe przepisy oraz Klientów. Od samego początku wyznajemy zasadę: "TWOJE BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM".  Przekonaj się że badanie diagnostyczne przeprowadzone przez specjalistów AED Polska Sp. z o. o. nakreśli nowe standardy w zakresie diagnostyki technicznej

                                                                                                                                                                 Z  poważaniem

                                                                                                                                                                    Andrzej Kaźmierczak                                                                                                                                             Prezes Zarządu Spółki AED Polska  

Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001