• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości >> ISO 9001 : 2008

ISO 9001 : 2008

Zintegrowany System Zarządzania zgodny z ISO 9001 : 2008 

 

    Firma AED Polska Sp. z o. o. pod koniec roku 2008 rozpoczeła wdrażanie najnowszych systemów zarządzania jakością według międzynarodowego standardu ISO 9001:2008. W procesie wdrażania procedur nieprzerwanie czynny udział brały wszelkie działy firmy oraz z pełnym zaangażowaniem odpowiednie procesy wdrożeniowe opracowywali pracownicy AED Polska Sp. z o. o. odpowiedzialni za konkretne specjalizacje.

    Wszelkie działania podjęte w ramach czynności wdrożeniowych jak również wykonawczych miały na celu podniesienie jakości oferowanych usług oraz obsługi klienta. Jako firma o globalnym zasięgu działania postanowiła według przyjętej strategii współpracy z podmiotami zarówno karjowymi jak i zagranicznymi stale podnosić nasze kwalifikacje, dostosowując się do zmieniających warunków rynkowych oraz będąc w pełni świadoma odpowiedzialności za powierzane zadania.

    Zaangażowanie naszego zespołu na początku roku 2009 zaowocowało przyjęciem do elitarnego grona przedsiębiorstw które optymalnie i efektywnie wprowadziły system ISO 9001:2008, dzięki czemu zewnętrzni auditorzy jednostki niezależnej QS Zurich pozytywnie ocenili przygotowanie do ostatecznego wdrożenia systemu ISO 9001:2008. Dowodem zaufania do naszej firmy oraz potwierdzenia ostatecznej zasadności stosowania najwyższej jakości zarządzania według standardu ISO było zdobycie Certyfiaktu ISO 9001:2008 na początku 2009 roku. Nie bez znaczenia pozostaje fakt że jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce która zdobyła ww. certyfikat.
W lipcu 2012 roku AED Polska Sp. z o. o.  z powodzeniem zostaje przeprowadzony audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w pełnym zakresie badań nieniszczących oraz metod badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług diagnostycznych oferowanych przez Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o.

CERTYFIKAT ISO 9001:2008 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  NR 4997 z dnia 26.07.2012 r. - Zurich - Szwajcaria
Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001