• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości >> Świadectwo UDT

Świadectwo UDT

Świadectwo Uznania Techniki Badawczej - Urzędu Dozoru Technicznego

Dzięki wielomiesięcznemu wysiłkowi zespołu naszych specjalistów odpowiedzialnych za przedstawienie techniki badawczej z wykorzystaniem źródła Emisji Akustycznej "AE" w roku 2007 nasza firma uzyskała Świadectwo uznania techniki badawczej na urządzenia ciśneiniowe tj. zbiorniki. Niezależnie w związku ze stale rosnącymi potrzebami naszych klientów oraz rynku rozszerzamy zakres naszej specjalizacji na kolejne obiekty badań które mamy nadzieję będziemy mogli Państwu przedstawić już niebawem. Uzyskane świadectwo uznawane jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od roku 2007 przez wszystkie lokalne jednostki Urzędu
Dozoru Technicznego. Chcąc wprowadzać nowe standardy w bezpieczeństwie urządzeń i obiektów technicznych uczestniczymy w okresowych sympozjach oraz konferencjach przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego, które mają na celu znalezienie optymalnych rozwiązań dla poprawy warunków eksploatacji obiektów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Zawsze służymy swoją wiedzą w zakresie mertytorycznym związanym z przedstawieniem optymalnych metod badawczych dostosowanych do warunków badań oraz pomiarów na obiektach klienta.
Przyjęte zasady funkcjonowania oraz rozwoju pozwalają nam w pełni wykorzystywać naszą wiedzę oraz kompetencje dzięki czemu w przypadkach skrajnych widzimy dodatkowy czynnik do dalszego rozwoju i zgłębiania wiedzy - oraz prezentowania osiągnięć naszym partnerom.

ŚWIADECTWO UZNANIA TECHNIKI BADAWCZEJ NR NM - 006/07 z dnia 03.07.2007 roku - Poznań - Polska

Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001