• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości >> Uznanie FSB

Uznanie FSB

Uznanie - Licencja Federalnej Służby Bezpieczeństwa - Federacja RosyjskaElementy wchodzące w skład systemów "BARIERA" oraz "RADIOŚCIANA" otrzymały najwyższą ocenę jednostek naukowo-technicznych Federalnej Służby Bezpieczeństwa - Federacji Rosyjskiej. Jest to bezpośredni wyraz najwyższego uznania dla systemów które AED Polska Sp. z o. o. rekomenduje i oferuje w niezmienionej formie Państwu już dzisiaj z przeznaczeniem i na potrzeby rynku cywilnego. Innowacyjne Systemy Ukrytej Ochrony Obiektów otrzymały pozytywne opinie oraz świadectwa już na początku roku 2006, dzięki czemu bez ograniczeń mogą być wykorzystywane w strukturach siłowych (zbrojeniowych) jak również cywilnych. Dzięki najnowszym technologiom zastosowanym w produkcji systemu "BARIERA" oraz "RADIOŚCIANA" możemy w pełni świadomie oraz z pełną odpowiedzialnością stosować je w każdych warunkach atmosferycznych, terenowych oraz wszystkich regionach świata.
Proponowane przez AED Polska Sp. z o. o. systemy ochrony i monitoringu ukrytego dzięki powyższemu uznaniu są najwyżej oceniane i polecane do ochrony obiektów Państwowych o przeznaczeniu strategicznym tj. lotniska, bazy wojskowe, bazy paliwowe, strefy nadgraniczne i graniczne, strefy zasobów nienaruszalnych, elektrownie atomowe, strefy specjalnego przeznaczenia, porty itp.
                                                          

Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001