• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Inne metody >> Badanie "UT"

Badanie "UT"


Metoda badań Ultradźwiękami

Badania ultradźwiękowe są metodą badań nieniszczących opartą na użyciu fal ultradźwiękowych w celu wykrycia wewnętrznych wad materiału, pęknięcia, 
zawalcowania, rozwarstwienia, porowatości, nieszczelności na wskroś i inne 
nieciągłości wewnątrz elementów, pomiaru grubości czy wykrycia korozji.

Badania ultradźwiękowe - polegają na wytwarzaniu i detekcji fal sprężystych o takich natężeniach, które nie niszczą struktury ośrodka za ich pomocą badanego, mierzonego, kontrolowanego. Rozumieć przez to należy zastosowanie ultradźwięków: do badań strukturalnych, w diagnostyce materiałowej, technicznej oraz do sterowania procesami technologicznymi, w hydrolokacji i innych. W tych zastosowaniach wykorzystuje się zarówno sygnały ultradźwiękowe ciągłe, jak i impulsowe o różnych charakterystykach częstotliwościowo- czasowych odpowiednio dobranych do sposobu wykorzystania i rodzaju materiału badanego.


Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal ultradźwiękowych (częstotliwości większej od 20 kHz) w badanym obiekcie. Polega na generowaniu fal mechanicznych. W metodzie echa obserwuje się odpowiedź zwrotną sygnału, tj. czas przejścia fali i jej amplitudę. Obecność wady w materiale sygnalizuje dodatkowy impuls odbicia od niej. W metodzie przepuszczania obecność wady sygnalizuje osłabienie lub całkowity zanik impulsu wyjścia sygnału. Metoda TOFD bazuje na obserwacji zmiany fazy i czasu przejścia dla fal dyfrakcyjnych powstających na krawędziach nieciągłości.
Badania ultradźwiękowe umożliwia nam na dokładne zlokalizowanie przestrzenne wady w materiale oraz określenie rodzaju nieciągłości. 

Główne dziedziny zastosowań:

- Połączenia spawane

- Szyny kolejowe i tramwajowe

- Podzespoły do samolotów, w tym kompozyty

- Części maszyn: wały wirników, osie zestawów kołowych, wieńce kół, elementy silników (korbowody, zawory), części statków

- Łopatki turbin i sprężarek

- Wyroby ceramiczne (np. izolatory)Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001