• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Próba szczelności helowa (HLD)

Próba szczelności z helowym wykrywaczem nieszczelności (ciśnieniowa, ciśnieniowo-próżniowa, próżniowa)

 

Próba szczelności z helowym wykrywaczem nieszczelności (ciśnieniowa, ciśnieniowo-próżniowa, próżniowa)

 

Próba szczelności helem (próba helowa) - inaczej nazywana jako badanie szczelności z użyciem gazu penetrującego (znakującego) informuje (ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne) w przypadku detekcji występowania nieszczelności o ich miejscach lub strefach oraz skali. Dzięki użycia techniki helowej jako jednej z metod badania nieszczelności można precyzyjnie ocenić stan szczelności badanego urządzenia.


Rozróżnia się następujące rodzaje prób szczelności z użyciem helu (ujęcie ogólne):

- ciśnieniowa (nadciśnieniowa)

- ciśnieniowo-próżniowa

- próżniowa (podciśnieniowa)


W ujęciu szczegółowym przyjmuje się nw. podział dla prób szczelności z helem

- metoda integralna ciśnieniowa

- metoda integralna próżniowa (z odpowiednimi jej typami)

- metoda lokalna ciśnieniowa (z odpowiednimi jej typami)


Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001