Nawigacja: Nowości

Nowości

    W związku ze stale zmieniającymi się potrzebami klientów oraz jednoczesnym wzbogaceniem oferty każdy zgłoszony przez inwestora przypadek traktujemu poważanie oraz z pełnym zaangażowaniem szukając odpowienich metod pozwalających na pełne zaspokojenie jego czekiwań. Pewnego rodzaju wyzwania związane z dotychczas przyjętymi a poniekąd nietypowymi przypadkami badań opisujemy poniżej

Indywidualne potrzeby klienta – lokalizacja oraz określenie głębokości posadowienia elementów w betonie:

 • Centrum Naukowe Kopernik w Warszawie

  Przedmiotem prac diagnostycznych było precyzyjne określenie ułożenia, lokalizacji oraz wyznaczenia dokładnej głębokości posadowienia struktury zbrojenia w ścianie betonowej. Wstępne prace diagnostyczne zostały pozytywnie ocenione przez generalnego wykonawcę firmę WARBUD S.A., która zamierza udostępnić kolejne elementy żelbetonowe celem przeprowadzenia drugiego etapu prac diagnostycznych.

 • Pomiary długości pali podziemnych wykonanych w technice JET GROUTING

  Działania podjęte na rzecz jednego z głównych podmiotów branży energetycznej miało na celu określenie długości pali żelbetonowych wykonanych w technologii JET GROUTING. Badanie było bardzo nietypowe ponieważ w ramach prac nasi diagności nie mieli bezpośredniego dostępu do badanego obiektu a jedynie do elemntów pośrednio z nimi związanych. Mimo przedstawionych utrudnień kadra specjalistów AED Polska Sp. z o. o. dokonała przedmiotowych prac diagnostycznych przedstawiając odpowiednie wyniki Zleceniodawcy.

 • Badanie struktury łopat wirnika śmigłowca

  Specyficzny przypadek wykorzystania badań nieniszczących oraz metody emisji akustycznej do diagnostyki bardzo złożonej konstrukcji jaką są łopaty śmigieł, których poszczególne warstwy oraz niejednolita struktura materiału (przestrzenie wolne, struktury plastra miodu, itd.) mobilizują naszych specjalistów do opracowywania odpowiednich metodyk badawczych. Związane jest to ściśle z bezpieczeństwem nas wszystkich którzy korzystają z komunikacji powietrznej.

 • Badanie diagnostyczne konstrukcji kratownicowej

  Dzięki opracowaniu precyzyjnych metod badawczych oraz wykorzystaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej na początku 2009 roku przeprowadziliśmy badania diagnostyczne konstrukcji złożonej kratownicowej. Dzięki konsultacjom z kadrą inżynierską Zleceniodawcy przeprowadziliśmy symulacje wstępne które w sposób ewidentny wspomogły poźniejsze badania zasadnicze.

 • Badanie płyty żelbetonowej stropu
 • Badanie diagnostyczne tunelu podziemnego (żelbeton)

Będziemy zobowiązani mogąc zaproponować Państwu swoją pomoc lub koncepcje prac diagnostyczno-pomiarowych w oparciu o konkretny przypadek. Możliwości wykorzystania badań nieniszczących oraz metody Emisji Akustycznej są tak duże że w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie naszych specjalistów praktycznie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie tak by klient miał pełną świadomość o zasadności współpracy z naszą firmą.
W przypadku pytań lub chęci uzyskania wyjaśnień w kewstiach technicznych pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001