Nawigacja: OFERTA

OFERTA

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. rekomenduje zastosowanie badań diagnostycznych do następujących typów obiektów technicznych. Niezaleznie każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie, a metoda badań oraz cykl badawczy oparty jest o systematyczne konsultacje z Inwestorem. Podstawowym atutem zastosowania metody „AE” oraz zaangażowania specjalistów AED Polska Sp. z o. o. jest to że nie musisz wstrzymywać funkcjonowania lub ograniczać wykorzystania badanego obiektu – wszelkie czynności przygotowawcze oraz zasadnicze towarzyszące bezpośredniemu badaniu
wykoanmy na pracującym urządzeniu. Dzięki temu nie musisz opróżniać, ani przygotowywać obiektu do badań co pozytywnie wpływa również na ekonomię całego przedsięwzięcia diagnostycznego oraz funkcjonalnego.

Podstawowe obiekty badań nieniszczących „AE”:

 • Badania diagnostyczne rurociągów (wodociągi, gazociągi, naftociągi),
 • Badania diagnostyczne urządzeń dozorowanych i niedozorowanych (UDT),
 • Badania diagnostyczne zbiorników nisko i wysokociśnieniowych,
 • Badania diagnostyczne zbiorników wielkogabarytowych (magazynowych),
 • Badania diagnostyczne aparatury chemicznej (systemy hydrokrakingowe, infrastruktura techniczna),
 • Badania diagnostyczne urządzeń dźwigowych (suwnice, żurawie, wieże wiertnicze, słupy energetyczne),
 • Badania diagnostyczne urządzeń grzewczych (kotły, zbiorniki, wężownice),
 • Badania diagnostyczne konstrukcji stalowych (mosty, słupy, podpory, zwieńczenia, wyciągi, dalby, obrzeżyny, ramy wózków kolejowych, cysterny),
 • Badanie diagnostyczne konstrukcji betonowych (słupy, stropy, ściany, systemy wielopoziomowe, rezerwuary, dennice),
 • Badanie ciągłości oraz długości pali metodą Emisji Akustycznej (betonowych, żelbetonowych, stalowych, tytanowych, aluminiowych)
 • Badania diagnostyczne konstrukcji żelbetonowych (mosty, tunele, studzienki, struno-betony, zapory, tamy wodne),
 • Badania diagnostyczne elementów nośnych oraz poszyć statków, okrętów  podwodnych, samolotów,
 • Badania diagnostyczne konstrukcji wykonanych z metali paramagnetycznych (tytan, aluminium, itp.),
 • Badania diagnostyczne połączeń spawanych,
 • Badania szczelności urządzeń technicznych,
 • Badania urządzeń oraz infrastruktury technicznej podwodnej (podpory, dalby, rurociągi tip.)
 • Jeżeli powyżej nie przedstawiono zastosowania badań „AE” do  znanego Ci  obiektu nie oznacza  to że  nie mamy możliwości zbadania go, proponujemy skonsultowanie teamtu  z naszymi specjalistami  którzy pomogą  znaleźć optymalne rozwiązanie specjalnie dla Ciebie które wykorzystają na znanym Ci obiekcie

Badania nieniszczące (bezinwazyjne) NDT w odniesieniu do rurociągów zbiorników magazynowych, obiektów budowalanych, obiektów szkieletowych:

 

– badania „zerowe” przedeksploatacyjne obiektów,
– badanie wstępne (diagnostyczne) rurociągu techniką bezwykopową,
– stan techniczny obiektu bez opróżniania z medium, bądź wyłączania z eksploatacji (wżery, korozja, pęknięcia,
mikropęknięcia, wycieki, szczeliny,przewężenia itp.) obiekty podziemne, naziemne oraz podwodne – urządzenia
dozorowane i nie dozorowane wg. UDT
– precyzyjna lokalizacja nieszczelności, wycieków (w nagłych przypadkach możliwość ekspresowego lokalizowania
wycieku produktu petrochemicznego),pęknięć, stref koncentracji naprężeń, anomalii w strukturze materiałowej,
– faktyczne, precyzyjne wytyczenie trasy przejścia i posadowienia obiekt (oznaczenie wg. współrzędnych satelitarnych
wraz z faktyczną głębokością posadowienia)
– naniesienie rzeczywistych parametrów trasy oraz miejsc charakterystycznych, w tym niebezpiecznych lub
uszkodzonych na elektroniczną mapę wg. GPS,
– ocena stanu izolacji rurociągu,
– wytyczenie miejsc ubytków lub anomalii w strukturze izolacji rurociągów,
– wytyczenie nielegalnych wcinek w rurociągi przesyłowe,
– weryfikacja rodzaju korozji,
– ogólne badania diagnostyczne o charakterze rozszerzonym ( w tym obiektów  podwodnych),
– badania diagnostyczne ścianek oraz dennicy zbiornika – bez opróżniania oraz przestojów, prace przygotowawcze oraz
wykonawcze na zewnątrz obiektu.

 

System kompleksowego monitoringu technicznego KDM (rurociągi, zbiorniki wielkogabarytowe, hale produkcyjno-magazynowe, inne konstrukcje złożone)

            – sprawność urządzenia/obiektu,

– efektywność urządzenia/obiektu,

– temperatura pracy urządzenia/obiektu,

– ciśnienie pracy urządzenia/obiektu,

– szczelność urządzenia/obiektu,

– stan techniczny urządzenia/obiektu,

– korozja, wżery, przewężenia urządzenia/obiektu,

– stan izolacji urządzenia/obiektu,

– prędkość przepływu, ilość/stan produktu petrochemicznego,

– stopień deformacji urządzenia/obiektu

– parametry gruntu,

– poziom osadów, szlamów,

– automatyka instalacji petrochemiczne i rafineryjne,

– automatyka technologiczna parków zbiornikowych,

– i inne w zależności od potrzeb inwestora.

 

System Ochrony Sejsmicznej „BARIERA” (rurociągi, zbiorniki wielkogabarytowe, bazy paliwowe, obiekty strategiczne)

Kompleksowy, bezprzewodowy i niezależny system ukrytej ochrony obiektów przed: – podejściem (człowiek, grupa ludzi),
– podjazdem (maszyna, pojazd, samochód),
– próbami wcinek w rurociąg,
– kopaniem oraz podkopywaniem,
– próbą zakłócenia lub przerwania łączności,
– próbą sabotażu, oraz obejścia systemu oraz zmianą zapisu zdarzeń,
– rejestracja, weryfikacja oraz sygnalizacja zbliżania się nieupoważnionych obiektów,
– rejestracja, weryfikacja oraz sygnalizacja zbliżania się nieupoważnionych obiektów z narzędziami niebezpiecznymi tj,
przecinaki, łomy, szlifierki, nożyce, broń biała, broń palna,
– przekaz informacji oraz ochrona obiektów  na odcinkach kilkuset kilometrów,
– pozycjonowanie satelitarne (GPS),
– rejestracja zapisu obrazu (video) dzień/noc, termowizja,
– rozróżnianie zdarzeń niebezpiecznych oraz bezpiecznych,
– otwartość systemu,

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001