Nawigacja: Podwykonawca Urzędu Dozoru Technicznego

Podwykonawca Urzędu Dozoru Technicznego

ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTIC POLSKA SP. Z O. O. OFICJALNYM PODWYKONAWCĄ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ.

    Labaoratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. zostaje w czerwcu 2012 roku zakwalifikowane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu jako podywkonawca Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratryjnych urządzeń technicznych pozostających pod nadzorem UDT zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

      Kompetencje AED Polska Sp. z o. o. potwierdzone świadectwem podwykonawcy UDT w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych metodą Emisji Akustycznej zostają zarejestrowane pod indywidulanym numerem LB – 242/27 i są bezpośrednią kontynuacją rozwoju prac naszych specjalistów oraz pracowników laboratorium w dziedzinie badań neiniszczących oraz technik diagnostycznych, mających na celu określenie stanu technicznego urządzeń technicznych.
AED Polska Sp. z o. o. już w lipcu 2007 roku zdobywa świadectwo uznania techniki badawczej (NM-006/07) nadane przez CLDT w Poznaniu przy UDT w Warszawie, w zakresie stosowania metody emisji akustycznej na urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu z ukierunkowaniem na urządzenia ciśnieniowe.

Aktualne uprawnienia LB – 242/27 przedstawiamy poniżej.


Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001