Nawigacja: Świadectwo UDT

Świadectwo UDT

Świadectwo Uznania Techniki Badawczej – Urzędu Dozoru Technicznego

Dzięki wielomiesięcznemu wysiłkowi zespołu naszych specjalistów odpowiedzialnych za przedstawienie techniki badawczej z wykorzystaniem źródła Emisji Akustycznej „AE” w roku 2007 nasza firma uzyskała Świadectwo uznania techniki badawczej na urządzenia ciśneiniowe tj. zbiorniki. Niezależnie w związku ze stale rosnącymi potrzebami naszych klientów oraz rynku rozszerzamy zakres naszej specjalizacji na kolejne obiekty badań które mamy nadzieję będziemy mogli Państwu przedstawić już niebawem. Uzyskane świadectwo uznawane jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od roku 2007 przez wszystkie lokalne jednostki Urzędu
Dozoru Technicznego. Chcąc wprowadzać nowe standardy w bezpieczeństwie urządzeń i obiektów technicznych uczestniczymy w okresowych sympozjach oraz konferencjach przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego, które mają na celu znalezienie optymalnych rozwiązań dla poprawy warunków eksploatacji obiektów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Zawsze służymy swoją wiedzą w zakresie mertytorycznym związanym z przedstawieniem optymalnych metod badawczych dostosowanych do warunków badań oraz pomiarów na obiektach klienta.
Przyjęte zasady funkcjonowania oraz rozwoju pozwalają nam w pełni wykorzystywać naszą wiedzę oraz kompetencje dzięki czemu w przypadkach skrajnych widzimy dodatkowy czynnik do dalszego rozwoju i zgłębiania wiedzy – oraz prezentowania osiągnięć naszym partnerom.

ŚWIADECTWO UZNANIA TECHNIKI BADAWCZEJ NR NM – 006/07 z dnia 03.07.2007 roku – Poznań – Polska

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001