Nawigacja: System jakości

System jakości

System jakościAcoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. podejmuje od początku swego funkcjonowania czynności mające na celu podniesienie efektywności oraz jakości oferowanych usług. Jako że nie skupiamy się wyłącznie na ograniczonym zakresie usług jesteśmy zobowiązani do permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji. Nasi specjaliści przechodzą kursy okresowe po których są zobowiązani do odbycia testu mającego na celu weryfikację poziomu zdobytych umiejętności. System jakości

Jednocześnie wspólnie uznaliśmy że bezpośrednim sprawdzianem dotychczas realizowanej polityki jakości wewnątrz firmy będzie wdrożenie systemu jakości zgodnie z międzynarodowym standardem zarządzania jakością ISO 9001. W tym celu powołaliśmy zespoły robocze najważniejszych działów które aktywnie uczestniczyły we wdrażaniu wszelkich procedur operacyjnych, administracyjnych, zarządczych oraz polityki jakości firmy AED Polska Sp. z o. o. System jakości

Dzisiaj wiemy że podjęcie decyzji o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO było odpowiednim rozwiązaniem ażeby stale podnosić nasze umiejętności przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego poziomu jakości oferowanych produktów i usług. Jesteśmy w pełni świadomi że aby zaliczać się do podmiotów które spełniają najwyższe kryteria jakości świadczonych usług musimy spełnić wiele międzynarodowych obostrzeń tj. audity okresowe czy recertyfikacyjne. Nasi pracownicy wiedzą że wszelkie czynności które wykonują w ramach obowiązków i zadań służbowych są wizytówką firmy AED Polska Sp. z o. o., dlatego dokładają wszelkich starań aby w pełni stosować się do przyjętych norm oraz przepisów oraz zaspakajać oczekiwania rynku.

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001