• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Ochrona "BARIERA" >> "RADIOŚCIANA"

"RADIOŚCIANA"


Innowacyjny System Ochrony Obiektów Strategicznych - "RADIOŚCIANA"

Innowacyjny system ochrony i monitoringu "RADIOŚCIANA" dedykowany jest dla obiektów o charakterze strategicznym tj. lotniska, zakłady przemysłowe, aglomeracje miejskie, bazy zasobó nienaruszalnych, strefy graniczne. Koncepcja ochrony z wykorzystaniem czujników obwodowych sparwdzi się tam gdzie ryzyko naruszenia strefy jest bardzo wysokie a warunki specyficzne otoczenia wykluczają zastosowanie konwencjonalnych rozwiązań zabezpieczeń. 


Dla przykładu teren otwarty o powierzchni 40 000 m2 (4 ha.) można zabezpieczyć z wykorzystaniem zaledwie 4 modułów "RADIOŚCIANA".


Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne dotyczące systemu "RADIOŚCIANA"

Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001