• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Ochrona "BARIERA" >> Filmy multimedia BARIERA RADIOŚCIANA

MULTIMEDIA BARIERA oraz RADIOŚCIANAPREZENTACJA SYSTEMU BARIERA

www.youtube.com/watch


1. System BARIERA - przykład ochrony ternów granicznych oraz okolic.

www.youtube.com/watch2. System BARIERA - przykład ochrony granic (tereny górskie).

www.youtube.com/watch


3. System BARIERA - przykład ochrony rurociągów przesyłowych.

www.youtube.com/watch


4. System BARIERA - przykład ochrony szlaków komunikacyjnych (ingerencja pieszego)

www.youtube.com/watch


5. System BARIER - przykład ochrony kluczowych obiektów technicznych (tranzyt)

www.youtube.com/watch


6. System BARIERA_RADIOŚCIANA - przyklad ochrony otwoartych terenów specjalnego przeznaczenia (obiekty strategiczne)

www.youtube.com/watch


7. System BARIERA - przykład ochrony terenów oraz obiektów tymczasowych.

www.youtube.com/watch


8. System BARIERA - przykład ochrony terenowej - działania

www.youtube.com/watchNajnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001