• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Inne metody >> Badanie "MT"

Badanie "MT"


Metoda magnetyczna - "MT"

Metoda ta polega na wzbudzaniu w badanych obiektach pola magnetycznego i poszukiwaniu nad powierzchnią obiektu lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia. Takie lokalne pola magnetyczne powstają w wyniku występowania niezgodności w materiale, np. pęknięć. Badaniami magnetycznymi wykrywa się nieciągłości powierzchniowe lub podpowierzchniowe do ok. 3mm. Zaletą tej metody jest duża szybkość wykonywanego badania oraz natychmiastowy wynik. Metodę magnetyczną stosuje się tylko w materiałach ferromagnetycznych.

Główne dziedziny zastosowań:

- Połączenia spawane

- Części samochodowe, np. półosie, korbowody, wały korbowe, zwrotnice osi przedniej, elementy skrzyni biegów

- Odpowiedzialne części o skomplikowanych kształtach, np. wały śrubowe, wały korbowe silników spalinowych

- Liny kolejek i wyciągów górskich, wyciągów górniczych

- Odlewy

- Przekładnie zębate sworznie, obiekty gwintowe, elementy zbrojenia szybów górniczych, elementy układów hamulcowych, elementy urządzeń wyciągnikowych

Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001