• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Inne metody >> Badanie "VT"

Badanie "VT"

 Metoda wizualna - "VT"

Jest to metoda wykorzystywana najczęściej jako badanie wstępne w połączeniu z inną metodą nieniszczącą. Polega na ocenie materiału nieuzbrojonym okiem lub za pomocą urządzeń takich jak: lupa, endoskop, peryskop, zestaw lusterek i wideoskop. Wykrywane są duże nieciągłości powierzchniowe (pęknięcia kuźnicze, hartownicze, spawalnicze, wklęśnięcia, podtopienia, braki przetopu), oraz wady kształtu badanego obiektu (odkształcenia kątowe, porowatości, pustki, ubytki korozyjne). 

Główne dziedziny zastosowań:

- Wirniki, turbiny,

- Części statków, samolotów,

- Zbiorniki, rurociągi,

- Pompy, wymienniki ciepła, 


Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001