• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości >> Cert. Rztelna Firma

Cert. Rzetelna Firma


Certyfikat "Rzetelna Firma" - Program Partnerski pod patronatem Krajowego Rejestru Długów


    AED Polska Sp. z o. o. jako podmiot charakteryzujący się wysokim stopniem zaufania oraz satysfakcji w ocenie dotychczasowych klientów na rynku krajowym oraz zagranicznym, pragnąc jednocześnie wykazać formalne przesłanki jako rzetelnego oraz wiarygodnego partnera, przystąpił w 2008 roku do programu Rzetelna Firma - nad którym patronat objął BIG KRD S.A.
Niniejszy certyfikat jest faktycznym potwierdzeniem wykazywanej rzetelności wobec wszelkich podmiotów na rzecz których pracujemy, rozliczamy się oraz z którym zamierzamy współpracować. Prezentowany Certyfiakt jest powszechnie uznawany w kraju oraz zagranicą i w sposób obiektywny powteirdza przesłanki oraz charakter naszych przedsięwzięć zawodowych.

Niżej prezentowane Certyfiakty potwierdzają również fakt niezalegania z opłatami z tytułu podatków, opłat ZUS, zobowiązań krótko oraz długoterminowych.

Jest to dokument który w pełni przekazuje Państwu nasze szczere intencje wobec wszelkich podmiotów uczestniczących lub dopiero zamierzających uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach z AED Polska Sp. z o. o. Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001