Nawigacja: Badanie „RT”

Badanie „RT”

Metoda radiologiczna „RT”
Metoda ta należy do metod „badań objętościowych”. Wykrywa się nią oprócz nieciągłości objętościowych także nieciągłości płaskie, warunkiem wykrycia jest wspólny kierunek rozchodzenia się promieniowania z kierunkiem ułożenia wady. Wykonywanie badań metodą radiologiczną polega na naświetlaniu obiektów promieniowaniem jonizującym (promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie otrzymywane ze sztucznych źródeł izotropowych), a następnie rejestracji cienionych obrazów nieciągłości. Obrazy nieciągłości przedstawiają kształt nieciągłości oraz ich wymiary w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się promieniowania.

Główne dziedziny zastosowań:

– Elementy paliwowe dla energetyki jądrowej
– Złącza spawane
– Rurociągi i zbiorniki
– Podzespoły samolotów, np. silniki lotnicze, konstrukcje przekładkowe z wypełniaczami komórkowymi
– Armatura

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001