Nawigacja: „BARIERA”

„BARIERA”

INNOWACYJNY SYSTEM UKRYTEJ OCHRONY OBIEKTÓW „BARIERA”

W związku ze stale zmieniającymi się standardami bezpieczeństwa, jak również potrzebami ochrony osób i mienia, Firma AED Polska Sp. z o.o. – ma przyjemność przedstawić Państwu system ochrony i monitoringu obiektów – „BARIERA” .
System bazuje na najnowszych technologiach, wykorzystujących sprawdzone i najbardziej efektywne działania, po to by możliwie jak najwcześniej wykrywać wszelkiego rodzaju naruszenia, ingerencje nieupoważnionych osób w monitorowanym obiekcie.
System ochrony i monitoringu „BARIERA” jest kompleksem inteligentnym i uczącym się, oznacza to, że istnieje możliwość przystosowania systemu do stale zmieniających się warunków pracy względem otoczenia. Aktywne elementy systemu powiadamiają Operatora o wszelkiego rodzaju naruszeniach chronionej strefy lub obiektu. „BARIERA” samoczynnie rozpoznaje zaistniałe zdarzenia, wskazuje ich lokację oraz definiuje rodzaj alarmu – przez co dokładnie wskazuje nam, np. czy intruz porusza się pieszo lub pojazdem oraz w jakiej odległości od monitorowanego obiektu znajduje się w momencie wystąpienia sygnału alarmowego.
Szczególną zaletą systemu „BARIERA” jest jego autonomiczność, relatywnie łatwa instalacja i obsługa oraz skuteczne maskowanie elementów systemu. Oferowany Państwu system „BARIERA” nie wymaga okablowania wewnętrznego ani zewnętrznego, związanego z transmisją danych, ponieważ bazuje on (w zależności od wersji) na przekazie radiowym lub GSM, wykorzystując system satelitarnej konfiguracji sensorów i pozycjonowania poprzez GPS. Sensory posiadają niezależne źródła zasilania pozwalające pracować im do 5 lat. System „BARIERA” został stworzony szczególnie dla ochrony oraz stałego dozoru w celach prewencyjnych i może pracować w warunkach ekstremalnych (temperatury pracy od -50ºC do +70ºC).

Zastosowanie

Ochrona obiektów strategicznych (np. lotniska, nabrzeża portowe)

Ochrona magistrali rurociągowych i ich elementów

Ochrona zakładów i infrastruktury przemysłowej (np. elektrownie, rafinerie, zakłady chemiczne, zakłady produkcyjne, słupy energetyczne)

Monitorowanie dostępu do stanowisk obserwacyjnych;

Zapewnia stałą ochronę granic o dowolnej długości naniezabezpieczonym terenie

Monitorowanie trakcji kolejowej, drogowej,

Podstawowe funkcje systemu „BARIERA”

Wykrywanie intruzów za pomocą czujników sejsmicznych

Struktura systemu – otwarta (możliwość rozbudowy)

Zasilanie – autonomiczne (czas pracy do 5 lat)

Elementy systemu – moduły połączone bezprzewodowo

Możliwość tworzenia podsystemów

Wysoka mobilność, uniwersalność i odporność na zakłócenia

Szybki montaż systemu

Cechy charakterystyczneSystemu „BARIERA”

Pozwala wykryć osobę, grupę osób (do 100 m) lub pojazd (do 250 m.), ustalić kierunek w którym się poruszają;
Rozpoznawanie i selekcja rodzajów zdarzeń;
Konfiguracja radiosygnalizatorów sejsmicznych – zdalna;
Zastosowane czujników wykorzystujących różne zjawiska fizyczne (sejsmiczne, przerwania obwodu, pola magnetycznego, podczerwieni itp.);
Wysokie prawdopodobieństwo wykrycia naruszenia strefy – do 0,99;
Autodiagnostyka systemu, łączność cyfrowa dwukierunkowa (kodowana);
Odbiór sygnału alarmowego realizowane jest za pomocą przenośnego pulpitu grupa interwencyjna) lub środków stacjonarnych (centrum dyspozytorskie);
Wizualizacja rozwiniętego systemu ochrony obiektów w systemie kartograficznymWięcej informacji nt. Innowacyjnego Systemu Ukrytej Ochrony Obiektów znajdziecie Państwo na
www.bariera.pl 

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001