Nawigacja: ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP  wg normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Firma AED Polska Sp. z o. o. pod koniec roku 2008 rozpoczeła wdrażanie najnowszych systemów zarządzania jakością według międzynarodowego standardu ISO 9001. W procesie wdrażania procedur nieprzerwanie czynny udział brały wszelkie działy firmy oraz z pełnym zaangażowaniem odpowiednie procesy wdrożeniowe opracowywali pracownicy AED Polska Sp. z o. o. odpowiedzialni za konkretne specjalizacje.

Wszelkie działania podjęte w ramach czynności wdrożeniowych jak również wykonawczych miały na celu podniesienie jakości oferowanych usług oraz obsługi klienta. Jako firma o globalnym zasięgu działania postanowiła według przyjętej strategii współpracy z podmiotami zarówno karjowymi jak i zagranicznymi stale podnosić nasze kwalifikacje, dostosowując się do zmieniających warunków rynkowych oraz będąc w pełni świadoma odpowiedzialności za powierzane zadania.

Zaangażowanie naszego zespołu na początku roku 2009 zaowocowało przyjęciem do elitarnego grona przedsiębiorstw które optymalnie i efektywnie wprowadziły system ISO 9001, dzięki czemu zewnętrzni auditorzy jednostki niezależnej QS Zurich pozytywnie ocenili przygotowanie do ostatecznego wdrożenia systemu ISO 9001:2008. Dowodem zaufania do naszej firmy oraz potwierdzenia ostatecznej zasadności stosowania najwyższej jakości zarządzania według standardu ISO było zdobycie Certyfiaktu ISO 9001 na początku 2009 roku. Nie bez znaczenia pozostaje fakt że jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce która zdobyła ww. certyfikat.
W lipcu 2012 roku AED Polska Sp. z o. o.  z powodzeniem zostaje przeprowadzony audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w pełnym zakresie badań nieniszczących oraz metod badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług diagnostycznych oferowanych przez Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o.

AED POLSKA Sp .z o. o. posiada CERTYFIKAT ISO 9001/14001/45001 SYSTEM ZARZĄDZANIA wydany przez jednostkę – QS Zurich A.G. – Szwajcaria

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001