Nawigacja: DLACZEGO EMISJA AKUSTYCZNA

DLACZEGO EMISJA AKUSTYCZNA

 

Co dają badania nieniszczące oraz zastosowanie metody Emisji Akustycznej ?     

Diagnostyczne badania obiektów oraz urządzeń przy zastosowaniu technik badań nieniszczących ma na celu szczegółową ocenę wytrzymałości, spójności, jednorodności, w tym połączeń spawanych, nieciągłości materiałowej, wykrycia mikropęknięć, korozji (różnego rodzaju) lub wad produkcyjnych.

 

Jak powszechnie wiadomo wczesne wykrycie oraz lokalizacja wszelkich anomalii materiałowych, wad strukturalnych czy innych zjawisk postępujących jako niewskazane może uchronić użytkownika od katastrofy lub znacznych uszkodzeń infrastruktury technicznej (zakładowej). Dodatkowo wartym zaznaczenia jest fakt że dzięki zastosowaniu odpowiednio przygotowanych metod badawczych z wykorzystaniem Emisji Akustycznej nie trudno jest dokonywać przyszłych ocen wykorzystania wybranych elementów. W wyjątkowych przypadkach (na polecenie klienta) dla podniesienia wiarygodności oceny badań stosuje się inne metody pomiarowe z zakresu NDT celem klasyfikacji porównawczej zaobserwowanych zjawisk.

 

Dzięki zastosowaniu metody Emisji Akustycznej w zakresie badań nieniszczących możemy być przekonani o:

 

– pełnym braku ingerencji w badany obiekt lub konstrukcje (metoda pasywna),

 

– dalszym eksploatowaniu obiektu lub konstrukcji nawet podczas samego badania (nie istnieje potrzeba wyłączania, opróżniania,

czyszczenia),

 

– bezinwazyjności w badany obiekt,

 

– możliwości weryfikacji wielu parametrów technicznych obiektu tj. szczelność, rozwarstwienia, jakość połączeń, zjawisko korozji,

rewizja wewnętrzna którą przeprowadza się bez potrzeby opróżniania i czyszczenia obiektu,

 

– rejestracja rzeczywistych parametrów (zdarzeń) na badanym obiekcie,

 

– szerokiej rozpiętości temperaturowej zastosowania metody EA – w tym aparatury pomocniczej (również badania podwodne)

 

– efektywnym stosowaniu metody do badań nad metalami, betonami, żelbetonami, konstrukcjami laminatowymi,

kompozytowymi, ceramicznymi,

 

– efektywnym stosowaniu do badań oraz monitoringu konstrukcji złożonych tj: zbiorniki, poszycia obiektów, rurociągi, mosty,

tunele, wiaduktu, tamy wodne, słupy, pale, podpory żelbetonowe,

 

– podniesieniu wiedzy nt. stanu technicznego parku maszynowego (obiektów) aktualnie wykorzystywanego w obrębie danych

procesów,

 

– możliwości zaplanowania pełnej struktury działań serwisowo-remontowych, kosztowych, efektywności wykorzystania oraz

inwestycyjnych w ściśle określonym przedziale czasowym.

 

Na przykładzie badań diagnostycznych materiałów kompozytowych przedstawiono możliwości oraz zasadność stosowania metody Emisji Akustycznej.

 

Warto sobie zadać pytanie co może być przyczyną powstawania wad które w sposób znaczący ograniczają wykorzystanie wybranych konstrukcji czy obiektów. Dzięki usystematyzowaniu pewnych zjawisk oraz ich miejsca powstawania łatwiej jest ograniczać ich rozwój.

Tabela porównawcza zjawiska powstawania defektów w materiałach kompozytowych
(źródło: iinte.edu.pl)

Tabela porównawcza z zakresu badań nieniszczących-diagnostyka materiałów kompozytowych (źródło:www.iinte.edu.pl)

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001