Nawigacja: Informacja dla użytkowników podestów ruchomych przejezdnych (podnośników montażowych) i żurawi samojezdnych

Informacja dla użytkowników podestów ruchomych przejezdnych (podnośników montażowych) i żurawi samojezdnych

Informacja dla użytkowników podestów ruchomych przejezdnych (podnośników montażowych) i żurawi samojezdnych.

W czerwcu br. miał miejsce nieszczęśliwy wypadek ze skutkiem śmiertelnym podczas eksploatacji podestu ruchomego przejezdnego. Przyczyną wypadku było niekontrolowane opadnięcie wysięgnika spowodowane uszkodzeniem śruby mocującej zawór bezpieczeństwa (zawór zwrotny sterowany) do siłownikamechanizmu podnoszenia (Fot. 1). Ponadto konserwatorzy informowali UDT o uszkodzeniach śrub w podestach ruchomych i żurawiach samojezdnych stwierdzanych podczas wykonywania czynności konserwacyjnych (Fot. 2).
Poniżej zamieszczamy fotografie przedstawiające przykłady uszkodzonych śrub zaworów.

Fot. 1: śruba pęknięta, co było przyczyną niekontrolowanego wypływuoleju hydraulicznego z siłownika i opadnięcia wysięgnika.

Fot. 2: widoczne przewężenie (uplastycznienie materiału) śruby w płaszczyźnie otworów.

W opinii UDT przyczyną występowania uszkodzeń są działania mające na celu likwidację pojawiających się wycieków oleju poprzez dokręcanie śruby zbyt dużym momentem. Działania takie należy uznać za niewłaściwe. Śruba mocująca jest jednocześnie elementem sterującym przepływ oleju. W tym celu w śrubie wykonane są otwory o przecinających się
osiach, które znacznie ograniczają jej wytrzymałość. Dokręcanie śruby momentem o zbyt dużej wartości powoduje uplastycznienie materiału i w konsekwencji zniszczenie śruby.

Poniżej zamieszczamy ogólne zasady użytkowania (eksploatacji) wraz z przykładowym rysunkiem
poglądowym zaworu zwrotnego sterowanego.

Objaśnienia:

1 – zawór bezpieczeństwa (zawór zwrotny sterowany);
2 – śruba mocującą zawór bezpieczeństwa do siłownika mechanizmu podnoszenia;
3 – podkładki uszczelniające.

Ogólne zasady użytkowania zaworów zwrotnych sterowanych
Zawór zwrotny sterowany (poz. 1) wraz ze śrubą mocującą (z gwintem drobnozwojnym) (poz. 2) i podkładkami uszczelniającymi metalowo-gumowymi (poz. 3) stanowi element bezpieczeństwa.
Zawór został przykręcony do siłownika za pomocą specjalnej śruby momentem o wartości określonej w instrukcji wytwórcy.
W przypadku prawidłowej eksploatacji trwałość połączenia zaworu z siłownikiem przewyższa trwałość kompletnej maszyny i z reguły nie jest wymagana okresowa wymiana takiego połączenia.

Uwaga

Jeżeli informacja o wartości momentu dokręcenia śruby nie jest dostępna w instrukcji wytwórcy, należy skontaktować się z wytwórcą podestu ruchomego lub żurawia. Np. w przypadku podestów ruchomych produkowanych przez Bumar Koszalin producent przyjął, że śruby mocujące zawory należy dokręcać momentem o wartości 120 Nm, chyba że instrukcja stanowi inaczej. W żadnym przypadku nie należy przekraczać wartości tego momentu

1. W przypadku stwierdzenia wycieków oleju hydraulicznego przy połączeniu zaworu
bezpieczeństwa do siłownika mechanizmu podnoszenia należy:

a. śrubę odkręcić w położeniu spoczynkowym wysięgnika;

b. dokonać jej oględzin i wymienić na nową w przypadku stwierdzenia uszkodzenia śruby;

c. wymienić podkładki uszczelniające na nowe, bez względu na ich stan;

d. dokręcić śrubę kluczem dynamometrycznym momentem o wartości określonej przez
wytwórcę w instrukcji;

Uwaga

Nie należy likwidować przyczyny usterki poprzez dokręcanie śruby mocującej zawór. Stosować wyłącznie oryginalne śruby mocujące zawór.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek innych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem
zaworu bezpieczeństwa (np. płynność pracy) należy podjąć działania zmierzające do ustalenia
przyczyny usterki i usunąć ją w sposób zgodny z instrukcją wytwórcy urządzenia.

3. W przypadku braku w instrukcji wytwórcy urządzenia informacji dotyczącej oceny stanu
technicznego i ewentualnych czynności naprawczych zaworu bezpieczeństwa należy zwrócić się
do wytwórcy urządzenia o podanie odpowiednich wytycznych w tym zakresie.

4. Ocena techniczna i usunięcie usterek powinny zostać wykonane przez kompetentny personel
techniczny (np. serwis wytwórcy, konserwator posiadający odpowiednie zaświadczenie
kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego). Fakt dokonania
oceny technicznej i ewentualnej naprawy zaworu bezpieczeństwa należy odnotować w dzienniku
konserwacji urządzenia.

źródło: www.udt.gov.pl

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001