• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Ochrona "BARIERA" >> "BARIERA"

"BARIERA"

INNOWACYJNY SYSTEM UKRYTEJ OCHRONY OBIEKTÓW "BARIERA"

W związku ze stale zmieniającymi się standardami bezpieczeństwa, jak również potrzebami ochrony osób i mienia, Firma AED Polska Sp. z o.o. – ma przyjemność przedstawić Państwu system ochrony i monitoringu obiektów - „BARIERA” .
System bazuje na najnowszych technologiach, wykorzystujących sprawdzone i najbardziej efektywne działania, po to by możliwie jak najwcześniej wykrywać wszelkiego rodzaju naruszenia, ingerencje nieupoważnionych osób w monitorowanym obiekcie. 
System ochrony i monitoringu „BARIERA” jest kompleksem inteligentnym i uczącym się, oznacza to, że istnieje możliwość przystosowania systemu do stale zmieniających się warunków pracy względem otoczenia. Aktywne elementy systemu powiadamiają Operatora o wszelkiego rodzaju naruszeniach chronionej strefy lub obiektu. „BARIERA” samoczynnie rozpoznaje zaistniałe zdarzenia, wskazuje ich lokację oraz definiuje rodzaj alarmu - przez co dokładnie wskazuje nam, np. czy intruz porusza się pieszo lub pojazdem oraz w jakiej odległości od monitorowanego obiektu znajduje się w momencie wystąpienia sygnału alarmowego.
Szczególną zaletą systemu „BARIERA” jest jego autonomiczność, relatywnie łatwa instalacja i obsługa oraz skuteczne maskowanie elementów systemu. Oferowany Państwu system „BARIERA” nie wymaga okablowania wewnętrznego ani zewnętrznego, związanego z transmisją danych, ponieważ bazuje on (w zależności od wersji) na przekazie radiowym lub GSM, wykorzystując system satelitarnej konfiguracji sensorów i pozycjonowania poprzez GPS. Sensory posiadają niezależne źródła zasilania pozwalające pracować im do 5 lat. System „BARIERA” został stworzony szczególnie dla ochrony oraz stałego dozoru w celach prewencyjnych i może pracować w warunkach ekstremalnych (temperatury pracy od -50ºC do +70ºC).

Zastosowanie

Ochrona obiektów strategicznych (np. lotniska, nabrzeża portowe)

Ochrona magistrali rurociągowych i ich elementów

Ochrona zakładów i infrastruktury przemysłowej (np. elektrownie, rafinerie, zakłady chemiczne, zakłady produkcyjne, słupy energetyczne)

Monitorowanie dostępu do stanowisk obserwacyjnych; 

Zapewnia stałą ochronę granic o dowolnej długości naniezabezpieczonym terenie

Monitorowanie trakcji kolejowej, drogowej,


Podstawowe funkcje systemu "BARIERA"

Wykrywanie intruzów za pomocą czujników sejsmicznych

Struktura systemu – otwarta (możliwość rozbudowy)

Zasilanie – autonomiczne (czas pracy do 5 lat)

Elementy systemu – moduły połączone bezprzewodowo

Możliwość tworzenia podsystemów

Wysoka mobilność, uniwersalność i odporność na zakłócenia 

Szybki montaż systemu


Cechy charakterystyczneSystemu "BARIERA"

Pozwala wykryć osobę, grupę osób (do 100 m) lub pojazd (do 250 m.), ustalić kierunek w którym się poruszają;
Rozpoznawanie i selekcja rodzajów zdarzeń;
Konfiguracja radiosygnalizatorów sejsmicznych – zdalna;
Zastosowane czujników wykorzystujących różne zjawiska fizyczne (sejsmiczne, przerwania obwodu, pola magnetycznego, podczerwieni itp.);
Wysokie prawdopodobieństwo wykrycia naruszenia strefy – do 0,99;
Autodiagnostyka systemu, łączność cyfrowa dwukierunkowa (kodowana);
Odbiór sygnału alarmowego realizowane jest za pomocą przenośnego pulpitu grupa interwencyjna) lub środków stacjonarnych (centrum dyspozytorskie);
Wizualizacja rozwiniętego systemu ochrony obiektów w systemie kartograficznym

Więcej informacji nt. Innowacyjnego Systemu Ukrytej Ochrony Obiektów znajdziecie Państwo na
www.bariera.pl 

Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001