• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Próba szczelności helowa (HLD)

Próba szczelności z helowym wykrywaczem nieszczelności (ciśnieniowa, ciśnieniowo-próżniowa, próżniowa)

 

Próba szczelności z helowym wykrywaczem nieszczelności (ciśnieniowa, ciśnieniowo-próżniowa, próżniowa)

 

Próba szczelności helem (próba helowa) - inaczej nazywana jako badanie szczelności z użyciem gazu penetrującego (znakującego) informuje (ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne) w przypadku detekcji występowania nieszczelności o ich miejscach lub strefach oraz skali. Dzięki użycia techniki helowej jako jednej z metod badania nieszczelności można precyzyjnie ocenić stan szczelności badanego urządzenia.


Rozróżnia się następujące rodzaje prób szczelności z użyciem helu (ujęcie ogólne):

- ciśnieniowa (nadciśnieniowa)

- ciśnieniowo-próżniowa

- próżniowa (podciśnieniowa)


W ujęciu szczegółowym przyjmuje się nw. podział dla prób szczelności z helem

- metoda integralna ciśnieniowa

- metoda integralna próżniowa (z odpowiednimi jej typami)

- metoda lokalna ciśnieniowa (z odpowiednimi jej typami)


Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001